Přeskočit na hlavní obsah
Používaním webu vyjadrujete súhlas s využíváním cookies.

Informácie o distribúcii

Koľko za to zaplatím?

Album Basic : 25 EUR
Platí pre celý album (max 30 skladieb)
Percetuálne podiely z predaja
spoločnosti AllRecords
Všetky zahraničné online obchody ( iTunes, Deezer, Spotify atď.) 9%
Hudobná banka AllRecords Nekomerčný predaj 9%
Hudobná banka AllRecords Komerčný predaj 9%
Album Premium : 59 EUR
Platí pre celý album (max 30 skladieb)
Percetuálne podiely z predaja
spoločnosti AllRecords
Všetky zahraničné online obchody ( iTunes, Deezer, Spotify atď.) 2%
Hudobná banka AllRecords Nekomerčný predaj 2%
Hudobná banka AllRecords Komerčný predaj 2%
Single Basic : 8 EUR
Platí pre album s iba 1 skladbou
Percetuálne podiely z predaja
spoločnosti AllRecords
Všetky zahraničné online obchody ( iTunes, Deezer, Spotify atď.) 9%
Hudobná banka AllRecords Nekomerčný predaj 9%
Hudobná banka AllRecords Komerčný predaj 9%
Single Premium : 29 EUR
Platí pre album s iba 1 skladbou
Percetuálne podiely z predaja
spoločnosti AllRecords
Všetky zahraničné online obchody ( iTunes, Deezer, Spotify atď.) 2%
Hudobná banka AllRecords Nekomerčný predaj 2%
Hudobná banka AllRecords Komerčný predaj 2%

Kde všade sa moja hudba bude predávať?

Zastupujeme viac ako 150 online obchodov s hudbou po celom svete (napríklad iTunes, Deezer, Spotify, Rapsody, Zune, Google Play, Bontonline, MusicJet, ClickMusic, Amazon MP3 a iné).

Ďalej vaše skladby budú zaradené aj do hudobných bánk AllRecords v sekciách:

  • nekomerčný predaj: klasický online predaj skladieb v mp3.
  • komerčný predaj: skladby možno použiť na hudobný podklad pre: Reklamy, Jingle v Rádiách-TV, hudobné podklady do Filmov, PC hier, Divadelných predstavení a všade tam, kde je potrebné takto licenčne ošetrenú hudbu vlastniť.

Kto za tým stoji?

Sme skupina profesionálnych hudobníkov, producentov, a majiteľov nahrávacích a mastering štúdií z EU. Rozhodli sme sa naše dlhoročné skúsenosti v hudobnej oblasti zúročiť a vytvoriť distribúciu vaších skladieb do celého sveta.

V čom sme lepší ako konkurencia?

Sme jediná spoločnosť ktorá vaše skladby predáva v hudobných obchod po celom svete a zároveň aj na komerčné účely cez integrované hudobné banky AllRecords.

Celý postup prechádza legislatívne riedne ošetrenou cestou, a ešte pred zahájením samotného predaja budete mať v ruke plnohodnotnú zmluvu.

Aké sú podmienky zmluvy?

Zmluva je vypracovaná riadne podľa právnych úkonov o autorskom zákone. Neskrýva žiadne dodatky, záludnosti a je vypracovaná tak, aby najlepšie chránila vás a vaše skladby.

Náhľad zmluvy si môžte pozrieť tu: ZMLUVA

Som zastupovaný inou spoločnosťou (SOZA,OSA..) Vadí to?

U nás može predávať hudbu každý, bez ohľadu na to či je alebo nie je zastupovaný inou spoločnosťou.

Môžem svoju hudbu aj naďalej predávať na vlastnom, alebo inom eshope?

Predávanie hudby cez spoločnosť AllRecords s.r.o. je výhradne len v elektronickej podobe.

Na vydávanie fyzických CD a iných nosičov, sa táto služba nevzťahuje. Autorské práva ostávajú v plnom rozsahu nezmenené vám, či sa jedná o digitálnu alebo fyzickú formu. Preto môžete aj naďalej predávať svoju hudbu na vlastnom alebo iných eshopoch paralelne s vydaním v AllRecords.

Menšie obmedzenie je, že nemôžete predávať skladby do obchodov, do ktorých tie isté skladby vydávame aj my. Došlo by tak k duplicite, a zmazanie oboch nahrávok.

Čo ak mám už hudbu na digitálnej distribúcií u Supraphon, CDbaby alebo inde?

Nič. Skladby môžete zároveň distribuovať aj cez našú spoločnosť. Samozrejme len do obchodov, do ktorých už predošlý distribútor vaše nahrávky nevložil.

Stačí nás teda upovedomiť, v ktorých obchodoch už vaše skladby sú.

Chcem svoje skladby dať iba do hudobných bánk AllRecords, alebo iba na digitálnu distribúciu, dá sa to oddeliť?

Samozrejme. Cez náš online registračný formulár si môžte presne určiť, kam všade sa vaše skladby majú dostať.

Ako rýchlo sa moje skladby zobrazia v obchodoch a v hudobných bankách AllRecords?

Vaše skladby budú v predaji do 2 pracovných dní od  nahrania skladieb na nášho systému

( V prípade dodržania všetkých zmluvných podmienok distribúcie ).

Kedy dostanem svoje peniaze?

Pred odoslaním financií na účet, vám zašleme email s podrobným výpisom o sťahovaností skladieb.

Minimálna čiastka pre vyplatenie skladieb je 5 EUR z dôvodu medzinárodnej réžie. Ak váš finančný budget nedovŕši za 3 mesiace potrebné množstvo (5 EUR) na jeho odoslanie, nijak vám neprepadne. Jednoducho vám bude odoslaný v ďalšom zúčtovacom období pripočítaný k predošlému.

Reporty o hranosti posielame každý kvartál ( každé 3 mesiace ) na váš e-mail.

Peniaze na váš osobný bankový účet, ktorý uvediete do registrácie, budú pripísané každý druhý kvartál.

Čo je edit?

Skladby označené touto značkou v hudobných bankách AllRecords, je možné na žiadosť klienta kompozične, inštrumentálne alebo inač pozmeniť.

Jedná sa hlavne o skladby komponované vo VST inštrumentoch, alebo o skladby ktoré vie autor ľahko pozmeniť. Teda má k dispozícií nástroje na jej zmenu.

Podmienkou takéhoto označenia je ale mať skladby riadne zálohované po jednotlivých stopách minimálne v kvalite wav 44khz/16 bit a pripravené kedykoľvek skladbu pozmeniť pre požadované účely.

Je možné predať akúkoľvek hudbu?

V podstate nám je jedno aký hudobný žáner preferujete.

Ak budú skladby v patričnej zvukovej kvalite, teda také o ktoré bude mať klient záujem, radi ich zaradíme do online svetových obchodov aj hudobných bánk AllRecords.

Môžem si zvoliť vlastnú cenu , za akú sa budú skladby predávať?

Vzhľadom na rôzne podmienky zahraničných hudobných obchodov, nie je možné zadať presnú cenu skladieb. Dá sa však nastaviť cenová hladina:

  AllRecords hudobná banka iTunes
cenová hladina skladba (komerčný predaj)* skladba (nekomerčný predaj) album skladba
Nižšia 50 € * 0,69 € 4,99 € 0,69 €
Stredná 150 € * 0,99 € 6,99 € 0,99 €
Vysoká 200-500 € * 1,29 € 8,99 € 1,29 €

* Cena pre komerčný predaj je orientačná za jeden rok užívania, dohadovaná priamo s klientom.

Keďže sa jednotlivé podmienky a požiadavky klientov líšia, (obdobie použitia skladby v komerčnom projekte, aká dĺžka diela je použitá, do akého konkrétneho projektu, atď..) snažíme sa vyjednať čo najlepšiu cenu.

Každý zahraničný obchod si účtuje zo skladby percentuálny podiel z predaja na ich servroch.

Zväčša je to 10-30% z ceny skladby. Ak teda napríklad v ITunes predáte skladbu za 1,29 EUR, nám pošle čiastku 0,9 EUR. Výsledná čiastka ktorá vám teda príde na účet je znížená o percentuálnu odmenu z ITunes, a potom za odmenu z predaja spoločnosti AllRecords s.r.o.

Financie, ktoré vám budú zaslané z predaja skladieb cez internú hudobnú banku AllRecords v sekcii Nekomerčný predaj aj Komerčný predaj, budú ponížene LEN o náš percentuálny podiel.

Koľko rokov je zmluva platná?

Zmluva sa spisuje na 2 roky. Ak nebudete spokojní s našími službami, môžeme ju po dvoch rokoch ukončiť. Je však treba počítať s výpovednou lehotou 1 rok. Pre ukončenie zmluvy musíme kontaktovať všetky online obchody v ktorých sú vaše skladby, pričom každý obchod má inú politiku a podmienky. Preto je výpovedná lehota nastavená na 1 rok.

Musím posielať zmluvu poštou?

Všetky naše kroky a úkony, sú riadne právne a legislatívne ukotvené. Preto je nevyhnutné aby aj zmluva bolo fyzicky podpísaná a zaslaná priamo našej spoločnosti AllRecords s.r.o.

Zároveň budete mať istotu že je o vaše skladby riadna postarané.

Môžem predávať cez vás skladby ak som napr. Američan žijúci v Nemecku a chce predávať skladby v Čínskych online obchodoch?

Samozrejme, Naše licenčné zmluvy sú nastavené medzinárodne.

Čo je katalogové číslo?

Unikátny indentifikátor albumu zložený z písmen a čísel. Každý vydavateľ má svoju radu.

Napr. AllRecords má na začiatku AL. Ak toto číslo nemáte, bude vám vygenerované nové zdarma.

Čo je to číslo ISRC?

International Stanadard Recording Code (ISRC) je 12 znakový kód, ktorý slúži ako unikátny identifikátor na celom svete. Každá pieseň má svoj vlastný ISRC kód, ktorý je nutný pre sledovanie hranosti v rádiách, televíziách a pre riadne vyplácanie tantiémov (finančnej odmeny).

ISRC nie je nutné zadať, ak ho nemáte, spoločnosť AllRecords s.r.o. vám ho zdarma poskytne.

Čo je to kód UPC?

Universal Product Code (UPC) je číslo zložené s 12-14 znakov. Ak ste prvý krát na weboch AllRecords, alebo ste ešte nevydávali vašu hudobnú produkciu, UPC číslo pravdepodobne nemáte. To je v poriadku. Vygenerujeme jeden aj pre vás zdarma. Obchodníci používajú UPC ako jedinečné distribučné číslo, podľa ktorého sa jednoducho vyhľadajú dané skladby v obchodoch na celom svete, sledujú a hlásia presné pohyby.

Čo sa stane ak zvolím, že vydavateľom je AllRecords s.r.o.?

Týmto zvolíte aby sme vydali vaše skladby v elektronickej digitálnej podobe.

Toto sa však nevzťahuje na fyzické vydanie skladieb na CD nosičoch a taktiež autorské práva skladieb ostávajú v plnom rozsahu nezmenené.

Čo znamená ak si nechám vygenerovať ISRC kódy od AllRecords?

Pre vydanie ISRC kódov je potreba byť registrovaný ako vydavateľ v spoločnostiach ktoré takého rady kódov vydávajú. Naša spoločnosť je konkrétne registrovaná ako vydavateľský subjekt v spoločnosti: Slovgram. Naša spoločnosť bude teda figurovať ako vydavateľ vašich skladieb, pričom vám budeme môcť posielať financie z tantiemov, teda z hrania vašich skladieb v rádiách, TV atď. Takéto odmeny sa vyplácajú po 3 rokoch.

Nahral som svoje skladby do AllRecords, a na mail mi prišla zmluva. Čo teraz?

Skontrolujte či sú údaje na zmluvu správne. Ak áno, vytlačte zmluvy v dvoch kópiach a obe nám zašlite na adresu spoločnosti.

V spoločnosti AllRecords zmluvy podpíšu a zašlu jednu kópiu späť odosielateľovi.

Pomýlil som sa a zle som vyplnil zmluvu, čo teraz?

Ak ste si uvedomili že v zmluve je chyba, napíšte nám na mail info@allrecords.pro.
Dohodneme sa na postupe opravy.

Dajú sa časom upraviť údaje v zmluve? zmena bydliska, číslo účtu, cena skladieb?

Áno dajú, formou dodatku. Obráťte sa v tedy prosím na info@allrecords.pro